Wewnętrzny wymiennik ciepła (internal heat exchanger – IHX)

Wewnętrzne wymienniki ciepła są wykonane zgodnie z projektem i specyfikacją klienta. Ze wspornikami lub innymi niezbędnymi powiązanymi częściami. Wymienniki są wykonane z aluminium.

Wewnętrzny wymiennik ciepła (IHX)

W porównaniu do systemów R134a, nowy czynnik chłodniczy jest w gorszej sytuacji jak R1234yf pochłaniający nieco mniej energii na jednostkę przepływu w obiegu chłodniczym. W celu zwiększenia poziomu wydajności dla R134a zaleca się użyć wewnętrznego wymiennika ciepła (IHX). Wewnętrzny wymiennik ciepła (IHX) jest stosowany do przenoszenia ciepła z odcinka obwodu o niskim ciśnieniu do odcinka obwodu o wysokim ciśnieniu. Jego zadaniem jest zwiększenie wydajności systemu poprzez dalsze dochłodzenie ciekłego czynnika, które jest doprowadzane do parownika przez chłodnicze urządzenie sterujące. W rzeczywistości rura w rurze.