16

October

Busworld

16

October

Busworld

16

October

Busworld

16

October

Busworld

16

October

Busworld

16

October

Busworld

22

February

Echangeur interne de chaleur

Les échangeurs internes de chaleur sont fabriqués selon les plans et les spécifications client. Avec des supports ou d’autres composants annexes. L’échangeur est en aluminium.

Echangeur interne de chaleur (IHX)

Comparé aux systèmes avec R134a, le nouveau réfrigérant R1234yf a l’inconvénient d’absorber légèrement moins d’énergie per unité de flux dans le cycle frigorifique. Pour relever le niveau de performance à celui du

22

February

Wewnętrzny wymiennik ciepła (internal heat exchanger – IHX)

Wewnętrzne wymienniki ciepła są wykonane zgodnie z projektem i specyfikacją klienta. Ze wspornikami lub innymi niezbędnymi powiązanymi częściami. Wymienniki są wykonane z aluminium.

Wewnętrzny wymiennik ciepła (IHX)

W porównaniu do systemów R134a, nowy czynnik chłodniczy jest w gorszej sytuacji jak R1234yf pochłaniający nieco mniej energii na jednostkę przepływu w obiegu chłodniczym. W celu zwiększenia poziomu wydajności dla R134a zaleca się użyć wewnętrznego